OPHETLAND.EU
   <<< beginpagina
Journalistiek
Columns
Artikelen
Boeken
Natuurmakers
Op het land

Landschapsbiografie van de Drentsche Aa
Ineke Noordhoff
Agenda
Contact
 
NatuurmakersNatuurmakers
Reacties
Bronnen EHS en dieren
Bronnen Staatsbosbeheer
Bronnen Spontane natuur
Bronnen burgers
Bronnen divers
Bronnen particuliere natuur
Bronnen boerennatuur
Bronnen diverse terreinen
Bronnen Weer water
Bronnen Wadden
Bronnen Blauwestad
Wieringen


Bronnen Weer water

Hoofdstuk 9 en 10


Hoofdstuk 9

De magie van water

Over Wieringen schreef ik onder meer in het Waddenbulletin.  Ik verblijf regelmatig op het eiland dat geen eiland is, en bestudeerde in 2010 de bibliotheek in Hyppolytushoef die een goed voorziene afdeling met lokale geschiedenis heeft. Daar vond ik ook het verhaal over de Polder Waard Nieuwland. Tevens sprak ik er diverse Wieringers over.

Wie nieuwsgierig is naar Tiengemeten moet er vooral heen gaan. Natuurmonumenten geeft op deze site informatie over de veerdiensten en wat je er zoal kunt doen.  Jammer genoeg is de herberg al in het eerste jaar afgebrand – het plan is om snel een voorziening te herbouwen.

Vanuit de luie stoel biedt http://www.tiengemeten.com hulp. Daar is ook de film van Digna Sinke Weemoed & Wildernis te bestellen.

Over het ‘kierbesluit’en de Haringvliet is veel geschreven. De site van Rijkswaterstaat geeft een goed overzicht van allerhande documenten daarover.

De discussie over ‘weer water’ speelt niet alleen in Zeeland. Langs de Friese en Groningse kust zijn eeuwenlang kwelders ingepolderd – ter wille van de landbouw. Inmiddels is bekend dat die kwelders hoge natuurwaarde hebben. Het dilemma: zonder ingreep van de mens (het plan om land te winnen) zouden de kwelders niet bestaan, we willen ze nu in stand houden vanwege hun waarde voor de natuur. Lees over vijftig jaar kwelderbeheer in dit rapport.

 

De plaats waar het Oldambtmeer is gegraven lag eerder een meer. Op een kaart van Ubbo Emmius uit 1616, staat bij Finsterwolde het meer ´Fledder´ ingetekend ongeveer op de plaats waar nu het Oldambtmeer ligt. Pal onder Beerta loopt nog een arm van de Dollard. In 1635 heet het Oostwoldermeer bed. (bedijkt). Maar in 1677 op de  Dominii Groningae nec non maximae partis Drentiae novissima delineatio ligt het Eeckelsmeer op die plek. In 1725 staat het te boek als Huningameer op een kaart van François Halma. In 1838 is dat meer ingepolderd, zo is te zien op de kaarten van Groningerland. En nu is er dus weer water.

 

In Almere-Stad, waar ik begin jaren tachtig een van de eerste bewoners was, mochten de bewoners een naam kiezen voor de plas water midden in de stad. Het werd ‘Weerwater’ – een naam die op vele plaatsen waarheidsgetrouw zou kunnen zijn.

Hoofdstuk 10

Over de aanleg van nieuw moeras schreef J.W. Blok voor de Universiteit Utrecht een rapport. Daarin is ook te lezen over de grote ‘natte’ taakstelling voor Groningen. Onder de titel ‘Alweer een moeras’ zette ik in 2009 in Noorderbreedte de plannen op een rij.