OPHETLAND.EU
   <<< beginpagina
Journalistiek
Columns
Artikelen
Boeken
Natuurmakers
Op het land

Landschapsbiografie van de Drentsche Aa
Ineke Noordhoff
Agenda
Contact
 
NatuurmakersNatuurmakers
Reacties
Bronnen EHS en dieren
Bronnen Staatsbosbeheer
Bronnen Spontane natuur
Bronnen burgers
Bronnen divers
Bronnen particuliere natuur
Bronnen boerennatuur
Bronnen diverse terreinen
Bronnen Weer water
Bronnen Wadden
Bronnen Blauwestad
Wieringen


Bronnen burgersHoofdstuk 23 Nieuwe natuur vergt overtuigende verhalen

De boze woudreuzen verwijst naar de Stichting de Woudreus  is tegen ingrepen in het Drent Friese Woud. Ze is boos over de afwijzing van exoten, boos over de referentieperiode die voor het wou is gekozen, boos over de manier van opereren. Via allerlei rechtszaken vecht deze stichting de inrepen aan.

Inrichting van de EHS in Westerwolde (Ruiten Aa) is omlijst met een website waarop de plannen, inspraakavonden en dergelijke aandacht krijgen.

Bij de Strubben –Kniphorstbos, bij Anloo, kwam er eerst een cultuurhnistorische inventarisatie   daarna werden betrokkenen geraadpleegd voor de uitvoering ter hand genomen werd. In ‘Blijf van mijn bos af’ analyseert Hans Elerie het verzet van de bewoners. Het onderscheid tussen paarden- en hondenliefhebbers wordt haarfijn uit de doeken gedaan. Dan zijn er nog de esotherisch georienteerde bosliefhebbers die hun eigen theorie hebben over het ontstaan van strubben en hoe die áls voelhoorns’de omgeving bepalen en de kunst minnaars – uit een bepaalde richting dan.

 

Van Elands, B.H.M., Turnhout, E., (2007), verscheen Burgers, beleid en natuur, tussen draagvlak en betrokkenheid,

Wageningen.