OPHETLAND.EU
   <<< beginpagina
Journalistiek
Columns
Artikelen
Boeken
Natuurmakers
Op het land

Landschapsbiografie van de Drentsche Aa
Ineke Noordhoff
Agenda
Contact
 
NatuurmakersNatuurmakers
Reacties
Bronnen EHS en dieren
Bronnen Staatsbosbeheer
Bronnen Spontane natuur
Bronnen burgers
Bronnen divers
Bronnen particuliere natuur
Bronnen boerennatuur
Bronnen diverse terreinen
Bronnen Weer water
Bronnen Wadden
Bronnen Blauwestad
Wieringen


Bronnen particuliere natuur 

 

 Over de beleidsomslag van aankoop naar beheer verscheen onder meer in 2005 een rapport.

Natuurmonumenten ervaart dat deze omslag een vertraging van de EHS-realisatie oplevert. LNV liet het MNP (Milieu Natuur Planbureau) een evaluatie uitvoeren naar dit beleid. Het MNP-onderzoek wijst uit dat de deelnamebereidheid
van particulieren te laag is om aan de verhoogde taakstelling te voldoen. Ook de WUR onderzoekt de natuuraanleg door particulieren – en vooral wat grondeigenaren tegenhoudt.