OPHETLAND.EU
   <<< beginpagina
Journalistiek
Columns
Artikelen
Boeken
Natuurmakers
Op het land

Landschapsbiografie van de Drentsche Aa
Ineke Noordhoff
Agenda
Contact
 
Fietsen


Rondje Schildmeer
Eelder- en Peizerdiep 50 km.


Eelder- en Peizerdiep 50 km.Fietstocht vlak onder de stad Groningen. Drentse madelandjes, langs beken en vee.
50 kilometer, maar in te korten tot de helft.
Vanuit Eelde door de madelandjes, langs moerasbroekbossen zoals die daar mogelijk op termijn ontstaan, langs grazige weilanden waar Albert Venema (zie weblog 24 oktober 2006) dagelijks melkt. Maar ook langs natuurland waar vleeskoeien grazen van Kor Buist en zijn maten. 'De natuur krijgt hier voorrang, maar dat kost natuurlijk wel geld', zegt Buist. Voor wie de hele route wil, een doorsteek door Vosbergen (bos) en Glimmen naar Noordlaren waar Kor Buist bezig is particuliere natuur aan te leggen. Langs de hei naar kleinschalige weides voor hobbyvee in Midlaren. Over de Noordlaarder es met akkers, terug naar de Eelder- en Peizermaden.

ROUTE:
Parkeer de auto vlakbij boerderij ’t Hoogeveld aan de Westerhorn in Eelde op de parkeerplaats van Natuurmonumenten.
Fiets de Helmerdijk terug naar de boerderij.
U kunt de trap bij de stal beklimmen en even een kijkje nemen bij de limousins in de potstal.

Rechtsaf de Horst op.
U gaat over het Eelderdiep. Natuurmonumenten wil het weer kronkelend maken met natte dotterbloemhooilanden.
U rijdt verder naar het hogere deel van het beekdal van het Eelderdiep.
Links heeft Natuurmonumenten roggeakkers ingezaaid. Klaprozen en korenbloemen kunnen daaraan hun prachtige kleur geven.

Rechts de Drentse dijk op.
Bij de Noorddijk linksaf
.
In de bossages verstopt vindt u moerasland. Hier schepten de bewoners vroeger veen om de kachel te laten branden. De gaten zijn nu dichtgegroeid; maar natuurbeheerders willen ze weer opengraven om bijvoorbeelde drijvende krabbescheer te laten terugkeren.
Aan het eind de Achterste Wold rechts oprijden, eerste rechts (Wolddijk) en eerste links (Woudrustlaan). Groningerstraat rechts oprijden en direct eerste pad rechts afslaan.
Aan dit broekbos dankt het gebied zijn naam Peizerwold (woud). Als het waterpeil in de madelandjes fors stijgt, zullen meer van deze gebieden ontstaan.
Linksaf de Zanddijk op.
U passeert eerste De Gouw, een klein stroompje, dan het oude Eelderdiep.
Fiets door tot de boerderij Hooge Maden.
U staat voor het omgelegde Eelderdiep, dit kanaal is aangelegd om te voorkomen dat het gebied in de winter telkens onderliep. Nu wil men het oude kronkelende diep weer in ere herstellen en accepteren dat de madelanden te nat zijn voor voedselproductie. Links de boerderij van Dirk Nigten (zie Op het land, Atlas 2006). Zijn boerderij komt in een moeras te liggen als dit plan is gerealiseerd. De limousins vinden het dan waarschijnlijk te nat – en deze natuurboer zal een nieuwe inkomstenbron moeten zoeken. In zijn winkel zijn boerderijproducten te koop.
Keer om en fiets terug naar het oude Eelderdiep.
De percelen aan de flank van deze beek zullen delen van het jaar opnieuw onder water komen te staan. De weides zullen bloemrijker en gevarieerder worden.
Rij nog even door tot de Drentse Dijk en ga die in (linksaf).
Deze madelanden zijn nog niet allemaal van Natuurmonumenten. Sommigen weides worden begraasd door roodbonte koeien en zien er keurig onderhouden uit. Anderen zijn verwilderd en staan vol pitrus. Natuurmonumenten heeft het beheer hier lokaal te rigoureus ‘terug’veranderd. De moerige ondergrond is in de jaren zestig drooggemalen; boeren gingen veel mest en bestrijdingsmiddelen gebruiken waardoor de diversiteit van de plantengroei verdween. Na aankoop voor de natuur zijn de sloten dichtgegooid, en is de bemesting stopgezet. De oude dotterbloemhooilanden kwamen zo echter niet terug. Daarom zijn hier en daar weer oppervlakkige greppels gegraven om het voedselrijke regenwater af te voeren. Het beheer van grond die nu in handen van Natuurmonumenten komt, wordt geleidelijker aangepast. Dat leidt tot betere resultaten.
Bij de kruising met de Noorddijk nu linksaf en op de Hooiweg rechtsaf Eelde in.
Links ligt landgoed de Braak met een parkbos in Engelse landschapsstijl.
Wie terug wil naar boerderij ’t Hoogeveld moet door de eerste bebouwing rechtsaf terugkronkelen (via Kwikstaartweg en Fazantweg) naar de Helmerdijk.


Wie verder wil fietst over het landgoed naar de Hoofdweg; die rechts oprijden. Derde straat links nemen. Na een bos ziet u links het fietspad naar de Vosbergen, neem die.
Volg de paddestoelen richting Glimmen.
U fiets in een oud bos en ziet links de madelandjes van de Drentsche Aa verschijnen. Onderweg passeert u een klein particulier museum met oude muziekinstrumenten (zeer bijzonder).
Nadat u linksaf door de madelandjes bent gefietst, gaat u over het Willemskanaal, onder de A28 door en dan over de Drentsche Aa.
Kijk aan het eind van de zandweg even goed rond; hier komt u straks van de andere kant terug. Sla rechtsaf. In Glimmen de Meentweg aanhouden. Over de Rijksstraatweg rechtdoor tot het spoor.

Als de zandweg niet te droog of te nat is om te fietsen kunt u rechtdoor gaan over het spoor. U komt uit op de Zuidlaarderweg.
Hier is de Hondsrug niet veel meer dan de zandrug waarop de weg ligt. Links het dal van de Hunze, rechts dat van de Drentsche Aa. Eeuwen geleden waren dat moerassen en was dit de enige doorgang van het Zuiden naar Groningen.
Op de Zuidlaarderweg rechtsaf en in een scherpe bocht linksaf naar de golfclub de Pollseweg op.

Is de weg slecht ga dan voor het spoor rechts, bij de weg rechtsaf over het spoor tot de scherpe bocht met daarin een Belgische villa. Nu rechts de Pollse weg op.
Links het Besloten veen, natte weilanden waar de Aa in overloopt. Aan het einde van dit verharde weggetje ligt het stukje prive nieuwe natuur van Kor Buist dat hij samen met de golfbaan ontwikkelt – met subsidie van de Nederlandse overheid voor aankoop, omvorming en beheer.
Linksaf het zandpad nemen (dit is een kort stukje zand), en dan rechts de Westertseweg het fietspad op.
Links ligt het Noordlaarderbos, rechts madelandjes van de Drentse Aa. Aan het einde van het fietspad ziet u rechts achter de eerste wei wat bomen: daardoorheen stroomt de Drentsche Aa. Deze wei is van Buist, hier grazen vaak wat van zijn limousins. Het afgeschraapte land links is ingericht als nieuwe natuur. Dit was tot 100 jaar geleden ‘woeste grond’, oftewel zand. Door de kunstmest kon dat vruchtbaar gemaakt worden. Maar veel van die voedingsmiddelen stroomden in de zandgrond weg en liepen zo de beek in. Dat tastte de waterkwaliteit aan. Daarom kocht Natuurmonumenten deze akker aan; de bemeste bovenlaag werd in 2005 afgegraven en zo wil deze natuurbeheerder hier hei terugkrijgen. Schotse hooglanders worden als natuurlijke maaimachines gebruikt om te voorkomen dat er struikgewas ontstaat.
Fiets door tot de Tolhuisweg (bankje rechts prachtig uitzicht). Ga die linksaf op.
Rechts achter de bomenrij ligt een heideveld, de vijftig bunder. Ook hier grazen hooglanders. Wie wil kijken moet op zoek naar de verstopte toegang voor wandelaars net voor het eerste huis rechts.
Verderop aan de Tolhuisweg aan weerszijde grote diepe sloten zoals die na de ruilverkaveling werden aangelegd. Ter hoogte van het bord Midlaren, ziet u rechts gras van de grootste boer van het dorp. Zijn melkkoeien komen niet meer buiten en de overal even hoge sprieten worden met tanks drijfmest bijgevoedt. Vaak pikken wat ganzen in de sappige blauwgroene halmen.
Ga linksaf het Heiveen op.
De akker rechts is in de jaren zestig afgegraven: het zand ligt onder de nieuwbouwwijken van die tijd. Nu houdt een hobbyboer hier koeien. Na een paar boerderijen ligt links het echte Heiveen: een hartvormige groene wei die al op de kaarten van Napoleon te vinden is. Het is een nat en venig stukje waar in het verleden boeren op failliet gingen. Dit ‘onland’ was van weinig waarde en is daarom in oude staat gebleven. Boer Tinge investeerde in de opleiding van zijn drie zoons in plaats van een ligboxenstal te bouwen in de jaren zeventig en tachtig. Hij stopte vroeg met melken en houdt nu ‘voor de hobby’ Lakenvelder koeien en prachtige schapen: Drentse heideschapen en blauwblessen.
Rij door naar het hunebed.
U rijdt over de Noordlaarder es, een hoge zandakker. Tegen het hunebedbosje aan ligt een biologische akker van Natuurmonumenten waar doorgaans wat meer kruiden doorheen groeien dan op de andere percelen. Het graan dat hier groeit heet triticale en is een nieuwe mengvorm tussen rogge en tarwe.
Rij door naar Noordlaren, steek de weg over tot u de Lageweg kruist. Hier linksaf.
U fietst van de Hondsrug af het veen in. In de verte ziet u het Zuidlaardermeer. De Oostpolder aan uw rechterhand wordt biologisch begraasd.
Neem na een kilometer of twee de Vogelzangsteeg linksaf. Rechts de Apelbergen in het fietspad op. Over het spoor rechtdoor tot de Rijksstraatweg. Oversteken, even linksaf en het eerste fietspad rechts nemen het bos in. Eerste pad links nemen en op T-splitsing rechts kiezen langs het bos tot u terugbent op het punt waar u eerder was.
Steek de Aa, de A28 en het Willemskanaal over, in de Vosbergen rechtsaf. Aan het einde van het fietspad rechtdoor de Bahler Boermalaan. Steek de grote weg over de Hoofdstraat in, tweede rechts, even rechts gelijk links en kronker via Kwikstaartweg en Fazantweg terug naar de Helmerdijk.