OPHETLAND.EU
   <<< beginpagina
Journalistiek
Columns
Artikelen
Boeken
Natuurmakers
Op het land

Landschapsbiografie van de Drentsche Aa
Ineke Noordhoff
Agenda
Contact
 
BoekenBoeken 

 Landschapsbiografie van de Drentsche Aa, is een soort bijbel van de Drentsche Aa. Ineke Noordhoff redigeerde het boekwerk waarin vele wetenschappers een bijdrage leverden.

 

Natuurmakers

verschenen november 2011 bij Atlas

 

De tamme kastanjes waren net in de aanbieding. Daarom kochten de boeren in Reiderwolde er wat extra van om ze op hun land te poten. Ergens anders kijken ‘natuurmakers’ met de handen op de rug toe of het rivierwater een zaadje van de zwarte populier op hun weiland laat aanspoelen. Landbouwgrond wordt op vele plaatsen omgebouwd tot natuur. Maken we bos of moeras en wie bepaalt dat eigenlijk? Van de Waddenzee tot aan de Maas in Zuid-Limburg is al heel wat ervaring opgedaan.
Staatssecretaris Bleker wil meer boeren en particulieren inschakelen bij het natuurbeheer. Hij rolt zijn Groningse model over het hele land uit. Moeten we ons voorbereiden op een invasie van hekken en bordjes ‘Verboden toegang’?
Ineke Noordhoff sprak met bevlogen boeren, burgers en beleidsmakers over het creëren van nieuwe natuur en geeft daarmee een prachtig portret van het hedendaagse natuurbeleid in Nederland.

 

Van Ineke Noordhoff verscheen:

Vrijbuiters van het wad

Een bundel verhalen over de eigenzinnige veerdienst tussen Texel en Vlieland. Samen met Peter de Waard geschreven en verschenen in juni 2009. 

 

Grazen in stuivende duinen, zo heet de masterscriptie uit 2013 over de wijze waarop de duinen op Terschelling door de tijd heen zijn gebruikt.

 

Op het land

Atlas 2006 met foto's van Ellen Kok. Een serie gesprekken over boeren die naast voedselproductie ook natuur beheren.

271 blz. ISBN 90-450-1277-4

 


Zee rondom Atlas 2004
Interviews over het leven van bewoners van de Nederlandse eilanden

190 blz. ISBN 90-450-1050-X Vijfde druk verscheen in de zomer van 2006 als Pandora paperback

 

De kracht van het geduldig kapitaal, Stichting Maatschappij en Onderneming 2004

Besloten vennootschappen voor het voetlicht.
H.H. Duijvestijn, Drs. I. Noordhoff, Prof.dr. W.J. de Ridder
Besloten vennootschappen -vaak familiebedrijven- zijn economisch zeer succesvol en verantwoordelijk voor 42 tot 50 procent van de Nederlandse werkgelegenheid. Ze zijn de stille motor van de Nederlandse economie - stil in de zin dat ze niet vaak in de publiciteit treden. Hun succes is voor een groot deel het gevolg van hun focus op continuïteit en de vaak langdurige vertrouwensbanden met stakeholders zoals werknemers en toeleveranciers. Deze gerichtheid op continuïteit wordt echter bedreigd door nieuwe regelgeving op het gebied van financiële verslaglegging, corporate governance en de fiscale regelgeving rondom de overdracht van ondernemingen. Aan de hand van een groot aantal interviews met bestuurders van besloten vennootschappen en andere betrokkenen wordt in dit boek een beeld gegeven hoe dit segment van het Nederlands bedrijfsleven worstelt met deze issues. 


Het geheugen van Midlaren Uitgeverij Drenthe, 2004 Een serie gesprekken met inwoners van Midlaren. Ook de tweede druk is uitverkocht.