OPHETLAND.EU
   <<< beginpagina
Journalistiek
Columns
Artikelen
Boeken
Natuurmakers
Op het land

Landschapsbiografie van de Drentsche Aa
Ineke Noordhoff
Agenda
Contact
 
Op het Land


Recensies
Voorwoord
1 Boerenland / Izašk Geluk
2 Weidepremie / De Haan
3 Ganzen / Auke Veldman
4 Bloemen / Wim Roskam
5 Bloemen / Peter de Koeijer
6 Grutto's / Piet Praag
7 Bomen / Harm Veeneman
8 Akkervogels / Kremer
9 Vogels / Van Burgsteden
10 Biologisch land / Kuiper
11 Natuurland / Kor Buist
12 Stadsland / Jan Duijndam


Recensies´Hoewel ik redelijk geïnformeerd ben over de problemen waarmee boeren geconfronteerd worden is mij nu pas echt duidelijk geworden hoe ingrijpend de veranderingen in de landbouw zijn voor de boer en zijn gezin. Ik hoop dat veel politici daar ook kennis van nemen, dat de regelgeving vereenvoudigd wordt, dat de geldstroom niet opgaat aan het controleapparaat en dat het besef mag doordringen dat landbouw en natuurbehoud elkaar kunnen (moeten) versterken voor het behoud van het landschap in al zijn facetten. Jouw boek moet de mensen die daarover beslissen toch aan het denken zetten.´ Spontane reactie Joop van 't Hof, Westerbork, 6 januari 2008

 

Uit Elsevier:
Op het land

Izaäk is landbouwer in hart en nieren, Nico en zijn vrouw Gerie houden melkkoeien, Auke en Willeke 'verhuren’ land als voedseltafel voor ganzen op trek, Wim en Corrie zaaien de akkerranden in met veldbloemen. In deze bundel zijn boeiende, soms zelfs ontroerende en vooral uitstekend gedocumenteerde gesprekken met heel verschillende boeren verzameld. Over de uitdaging de natuur te integreren in de bedrijfsvoering en hoe het gevecht te beslechten met de overheden, hun soms gekmakende regels en eeuwige wetswijzigingen, en de premies en voorwaarden vanuit Europa. Eenderde van de middelen voor natuur gaat op aan bureaucratie. En de boer hij ploegde voort.

Publicatiedatum: 21 oktober 2006
Auteur: Marijke Hilhorst

Foto hiernaast artikel PZC 10 oktober 2006

 

Leeuwarder Courant:

Boer is tot veel bereid om boer te blijven
Door Nico Hylkema
Zo weinig landschap in Nederland, daar zou je best wat zuiniger mee mogen omgaan. Die gedachte staat voorop bij journaliste Ineke Noordhoff uit Midlaren. Ze schreef daarover het boek 'Op het land'. Een verkenning van de spanning tussen boeren en natuur, maar bovenal een boek over de omgang van boeren met het alledaagse cultuurlandschap. Vertederd kijkt Ineke Noordhoff naar de Lakenvelder koeien in een weiland vlak achter haar huis. Tegelijk beseft ze, dat een moderne melkveehouder met deze dieren geen rendabel bedrijf kan runnen. Dat is haar duidelijk geworden uit de vele en doorgaans lange gesprekken met boeren in het hele land. Boeren en natuur, ze vindt het een overdreven tegenstelling. Die tegenstelling vindt zijn oorsprong in de naoorlogse geschiedenis van de landbouw, zo schrijft ze in 'Op het land'. Toen moest een hoogproductieve landbouw tegen lage kosten een goed voedingspakket leveren aan een amper van de oorlogshonger bekomen bevolking. En dat deden die boeren. Met ongekend succes. Een breed groen front van politici, Wageningse wetenschappers en boerenorganisaties stond pal voor productie. Dat front had weinig oog voor een landschap waar de vermoeide stedeling nieuwe inspiratie kon opdoen. Van de weeromstuit ontstond er een militante natuurbescherming. Die had vooral als doel grond uit handen van boeren te houden. Alleen de natuurvrienden konden ervoor zorgen, dat er natuur bleef in Nederland. Die tegenstelling bepaalt nog altijd voor een groot deel de besluitvorming, zo bleek Noordhoff. Terwijl in Europa de aandacht is verschoven van voedselproductie naar een vitaal platteland en Europolitici daarvoor kaders schetsen, laat Nederland het daarvoor bestem de geld grotendeels liggen. Bovendien maken politici en ambtenaren van de Europese kaders een karikatuur en wijzen dan verontwaardigd naar Brussel. Noordhoff kiest niet voor natuur of boeren. ,,Ik ben lid van Natuurmonumenten en vind dat een nuttige instelling. Maar daarmee

ben ik niet tegen de boeren. Want naast de noodzakelijke natuurreservaten, is er een heel groot gebied dat waardering verdient als cultuurlandschap.'' In haar gesprekken met akker bouwers, melkveehouders en vleesveehouders kwam ze vooral creativiteit tegen. De boeren waren allang gewend met landschapsonderhoud om te gaan. ,,Boeren doen er alles voor om boer te blijven. Daar zijn ze heel ondernemend en creatief in. Ze willen in harmonie met hun omgeving leven. Alleen de bureaucratie ontmoedigt dat. Van de Europese plattelandsgelden gaat hier €80 miljoen naar de boeren en €300 miljoen naar de ambtenaren om dat te regelen. En dan hebben politici het over het vele geld dat naar landbouw gaat.'' Ambtenaren geloven in de maakbaarheid van de natuur en laten daardoor gedreven een regen van regels op het natuurbeheer los. Maar de natuur laat zich niet in die regeltjes vatten, waardoor die regels soms een negatief neveneffect krijgen. Een verlate maaidatum is mooi, maar broedende vogels houden zich niet aan data. Dus kan het voorkomen, dat een boer op de maaidag maar uitwijkt naar een ander weiland omdat er een broedende vogel in de weg zit. Maar daar staat de subsidie verdelende ambtenaar met het vermanende vingertje en vervliegt de subsidie. Moet hij dan toch maar maaien en de vogel vermalen in de machine? Noordhoff: ,,Je kunt het de boeren niet eens kwalijk nemen. Die krijgen bijvoorbeeld subsidie voor het aantal kievitsnesten op hun land. Dan kan het wel eens in zijn belang zijn buizerds te verjagen of erger. Dat is in zo'n systeem ingebakken. Misschien zou Nederland het landbouwministerie moeten opheffen en natuur en landbouw bij andere ministeries moeten onderbrengen.'' De Nederlander

zou van zijn kant ook wel eens wat meer waardering mogen opbrengen voor het open cultuurlandschap, dat boeren al zo lang beheren. ,,Je hebt natuur en boerenland. Mensen zien dat misschien niet zo, maar 80 procent van ons landschap buiten de steden is boerenland. Het land is van die boeren. Dus moeten we samen met hen aan de slag. Soms zou je burgers, natuurbeschermers, boeren en politici bij elkaar willen slepen en opsluiten tot ze elkaar begrijpen.'' INEKE NOORDHOFF: Op het land. Foto's Ellen Kok. Uitgever: Atlas,

Amsterdam; 272 blz., €24,90.

Radio friesland:
Lêsaventoer 16 oktober:
1. Ineke Noordhoff foto's Ellen Kok,
Op het land. Boeren en natuur. Atlas. ISBN 90 450 1277 4.
Foar it each is it prachtich, greide mei blommen, kij, wetter, loften en in lege kime. Dat is it produkt dat oerheden foar eagen ha as se subsydzjes jouwe. Mar wat sit der in regelsucht achter, in muoite ek fan al dy boeren. It ferhaal is werkenber foar in breed publyk beskreaun troch Ineke Noordhoff. De foto's fan Ellen Kok binne in feest en it boek is ek prachtich printe. Mar troch wa?