OPHETLAND.EU
   <<< beginpagina
Journalistiek
Columns
Artikelen
Boeken
Natuurmakers
Op het land

Landschapsbiografie van de Drentsche Aa
Ineke Noordhoff
Agenda
Contact
 
Columns


TV is weer leuk
Op de dijk
Zeehonden kijken
Verzoening
Ook een Blekertje doen?
Pettenpolka
Een Blekertje doen
Weg provinciehuis
Hollander boven God
Ganzedijk
Storm
Otium
Kwaliteitstoets
'Ruig land'
Pak de echte kwaai-aap
Staatsbos is de beste
Blauwborsten aan de kant
Biodiversiteit
De provincie heeft gewonnen
Grond, de Hollandse aflaat
De horizon komt dichterbij
Mooipraterij
Landschap
De Molenaar
De groeten van je dochter
Op zee
Rottum


Blauwborsten aan de kant

Paterswolde, 9 feb. 2007


Door Ineke Noordhoff


Vijf roerdompparen, twintig broedende porseleinhoenen en tweehonderd rietzangernesten. Dat is het ‘doel’ dat het ministerie van LNV definieerde voor het Zuidlaardermeer gebied. Ik las het in de stukken die aangeboden werden op de inspraakavond voor Natura2000, op 7 februari in Paterswolde.
De avond ervoor, in Drenthe was het behoorlijk spannend geweest: zo’n vijfhonderd mensen in de zaal, waaronder flink wat ontevreden boeren. In Groningen viel het mee, misschien 150 bezoekers en geen heftige emoties. De LNV-ambtenaren hadden een schier onmogelijke klus. Leg maar eens uit hoe het zit: al in 1979 werd de Vogelrichtlijn vastgesteld, 21 jaar later werden de gebieden aangewezen waar de vogels beschermd moeten, en nu, 7 jaar later worden die gebieden in het kader van het Europese Naturabeleid opnieuw begrensd en weer vastgesteld.
Geweldig, gebieden aanwijzen waar je natuur veilig stelt, daar is geen weldenkend mens tegen. Maar wat betekent zo’n aanwijzing als je daar net je bedrijf hebt? Een camping, een melkveebedrijf of als je daar net een stukje natuur hebt gemaakt of gekocht? Krijg je dan extra mogelijkheden om je werk te doen of word je ingeperkt?
De zaal wilde juist dat graag weten. “Dat komt te staan in de beheerplannen die gemaakt worden zodra de gebieden zijn vastgesteld”, luidde het formele antwoord. Bij de aanwijzing gelden alleen ecologische argumenten, maar bij de beheerplannen worden ecologische en economische belangen met elkaar in balans gebracht. Alleen: zover is het nog niet, we zitten nu in de inspraakprocedure. Pas als dat afgerond is, kan er begonnen worden met maken van de beheerplannen. Zodra die er zijn, kun je daartegen in beroep; dat kan nog jaren duren.
En als iemand nu dan wil investeren, waaraan toetst u dan de aanvraag? Vroeg een landbouwadviseur. Het antwoord was helder: Aan de doelen.
Voor het Zuidlaardermeer weten we het nu dus: alles mag, zolang er maar vijf roerdompstellen, twintig porseleinhoenvrouwtjes en tweehonderd rietzangerparen aan de hun toegedachte taken werken.
Ik denk dat ik de watersnippen en blauwborsten maar ga wegjagen, want die zitten de roerdompen en porseleinhoenvrouwtjes in de weg.

 

Het ministerie van LNV hield inspraakavonden over Natura 2000, een plan om natuur meer ruimte te geven in Nederland. Ik was op 7 februari 2007 in Paterswolde.

 

Van Ineke Noordhoff verscheen in 2006 Op het land. Boeren en natuur.
Een bundel over ons landschap en de rol van boeren in het beheer daarvan. De verhalen nemen de lezer mee de wei in, op zoek naar akkerkruiden en gruttokuikens.