OPHETLAND.EU
   <<< beginpagina
Journalistiek
Columns
Artikelen
Boeken
Natuurmakers
Op het land

Landschapsbiografie van de Drentsche Aa
Ineke Noordhoff
Agenda
Contact
 
Columns


TV is weer leuk
Op de dijk
Zeehonden kijken
Verzoening
Ook een Blekertje doen?
Pettenpolka
Een Blekertje doen
Weg provinciehuis
Hollander boven God
Ganzedijk
Storm
Otium
Kwaliteitstoets
'Ruig land'
Pak de echte kwaai-aap
Staatsbos is de beste
Blauwborsten aan de kant
Biodiversiteit
De provincie heeft gewonnen
Grond, de Hollandse aflaat
De horizon komt dichterbij
Mooipraterij
Landschap
De Molenaar
De groeten van je dochter
Op zee
Rottum


Mooipraterij

Midlaren 2006, 9 oktober


Natuurlijk weet je wel dat het gebeurt: ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet haar werken verkopen als nuttig. Maar nu stuitte ik toch weer op een staaltje: LNV maakte een nieuwe brochure over het Plattelands Ontwikkel Programma, het POP. Want na zes jaren komt er een nieuw programma.
Nou had ik net het rapport van de Europese rekenkamer gelezen over dat POP, en dat lag nog te wroeten in mijn hersenpan.

"Op meerdere vlakken is het POP goed uit de verf gekomen", zo ronkt een folder van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. En dan de Rekenkamer: "In het algemeen is de Rekenkamer van oordeel dat niet valt uit te maken of de investeringen in plattelandsontwikkeling doeltreffend zijn. De doelstellingen zijn te algemeen en strategieën ter uitvoering van het beleid ontbreken." Even voor de goede orde: we hebben het over 60 miljard euro dat tussen 2000 en 2006 is uitgegeven, dus geen sinecure. Komend decennium gaat er tien miljard meer naar plattelandsontwikkeling. In Nederland bijvoorbeeld was 87 miljoen bestemd voor herverkaveling. "Meestal wordt dat opgevat als een herschikking van percelen om de landbouwstructuren en daarmee de levensvatbaarheid van de bedrijven te verbeteren", aldus de Rekenkamer. In Nederland blijkt echter dat viervijfdevan dit bedrag naar natuuraankopen is gegaan.Nou heb ik helemaal niets tegen natuuraankopen - integendeel. Maar ik zou zo ontzettend graag zien dat er geïnvesteerd wordt in het verduurzamen van de landbouw: levensvatbare bedrijven die productie combineren met zorg voor het landschap. En daar zijn die gelden voor bedoeld.
"Uit het door de Commissie goedgekeurde POP blijkt dat van het aan deze alinea toegewezen bedrag 87 miljoen euro moet bijdragen aan de doelstelling van een duurzame landbouw
en 16 miljoen aan die inzake natuur en landschap. De controle van
de Rekenkamer toonde echter aan dat in werkelijkheid 86 % van de middelen hoofdzakelijk aan natuurontwikkeling werd besteed en slechts 14 % aan duurzame landbouw. Dit wordt mogelijk gemaakt door de buigbaarheid van de verordening en levert een beleid op waarbij niet bekend is aan welke doelstelling de middelen hebben bijgedragen."

Misschien is het goed als de pr-machine van LNV de stukken eerst leest voordat ze glanzende vierkleurenbrochures laten drukken.

Reageren? klik hier.