OPHETLAND.EU
   <<< beginpagina
Journalistiek
Columns
Artikelen
Boeken
Natuurmakers
Op het land

Landschapsbiografie van de Drentsche Aa
Ineke Noordhoff
Agenda
Contact
 
Columns


TV is weer leuk
Op de dijk
Zeehonden kijken
Verzoening
Ook een Blekertje doen?
Pettenpolka
Een Blekertje doen
Weg provinciehuis
Hollander boven God
Ganzedijk
Storm
Otium
Kwaliteitstoets
'Ruig land'
Pak de echte kwaai-aap
Staatsbos is de beste
Blauwborsten aan de kant
Biodiversiteit
De provincie heeft gewonnen
Grond, de Hollandse aflaat
De horizon komt dichterbij
Mooipraterij
Landschap
De Molenaar
De groeten van je dochter
Op zee
Rottum


Staatsbos is de beste

Midlaren, 24 juli 2007


door Ineke Noordhoff

“Dertig jaar agrarisch natuurbeheer heeft niet kunnen verhinderen dat de weidevogelstand sterk achteruitgaat. Waar het (agrarisch natuur)beheer zich richt op planten, is de lage natuurkwaliteit gehandhaafd. Van verbetering is niet of nauwelijks sprake.” Wie dit leest in Van Nature, het blad van Natuurmonumenten, schudt mistroostig het hoofd. Zonde van al dat geld dat het rijk naar de boeren stuurt. De natuur heeft er geen biet aan. Geef het maar door naar Natuurmonumenten, lijkt hetzelfde artikel tussen de regels door te bepleiten: “In Nederlandse natuurgebieden is de meestal vrij hoge natuurkwaliteit de afgelopen jaren verbeterd.”
Op mijn bureau ligt de Ecologische evaluatie regelingen voor natuurbeheer al een tijdje - 288 pagina’s dik - naar me te loeren. Dat is de basis van bovengenoemd artikel. Nu ik in het rapport zit te lezen, bekruipt me het onaangename gevoel dat ik door Van Nature om de tuin wordt geleid.
De manipulatie zit in de optellingen. Als Van Nature de natuurkwaliteit vergelijkt, pakt ze ‘boerenland’ als één categorie. Dus boeren die wel hun best doen voor de natuur worden gemengd met índustrieboeren. En als het blad de kwaliteit van natuurgebieden lovend beschrijft, worden alle natuurgebieden op één hoop gegooid. Toevallig heeft Staatsbosbeheer met 215 duizend hectare de grootste portie natuur te beheren in dit land. En die organisatie doet dat veel beter dan welke andere beheersorganisatie dan ook. Behoorlijk prettig dus om de kwaliteit van je werk op te pimpen met de moyennes van Staatsbos. En helemaal als je je ‘vijand’ dan vastknoopt aan een industrieboer die geen enkele ambitie heeft waar het gaat om natuurwaarden.
Vele malen boeiender dan het sjablonen-verhaal over boeren die onderpresteren is de vraag waarom Staatsbos een betere natuurprestatie levert dan Natuurmonumenten. Heeft het te maken met hun werkwijze? Deze verzelfstandigde overheidsdienst kan in haar eigen terreinen rustig doen wat ze het beste acht voor planten en dieren. SBB hoeft niet te lonken naar mensen:om ze te laten genieten van de natuurgebieden en in vervolg daarop een lidmaatschap aan te laten gaan, zoals Natuurmonumenten wel doet. En Staatsbos hoeft niet te voldoen aan de gruwelijk complexe subsidieregels van het Programma Beheer. Eens per jaar gaat de grote baas naar de minister en spreken ze samen een budget af. Thats all.
Zijn ze zo aan hun mooie rapportcijfer gekomen? Of hebben de boswachters van rijkswege beter zicht op de natuur en haar ontwikkeling? Daarover zou ik nou wel eens een niet gemanipuleerd feitenrelaas willen lezen.

En dan graag zonder de klassieke grondfout: in het huidige systeem moeten boeren op hun agrarische natuurland ook nog geld verdienen met de verbouw van voedsel. Daar zijn de beheersvergoedingen op gebaseerd. Natuurbeheerders pur sang krijgen de grond voor nop en hebben maar een heer te dienen: de natuur.